Pozemok A6

Parcela číslo
Rozloha pozemku 1322 m2
Typ rodinného domu TYP A
Predajná cena PREDANÉ

Popis

Stavebné riešenie

Architektonické riešenie stavby je na navrhnuté podľa požiadaviek využitia na rodinný dom na bývanie. Stavba je bez podpivničenia.
Vonkajšie hlavné rozmery stavby sú šírka 11,80m, dĺžka 12,30m a výška pri atike strechy 3,60m. Atiky sú navrhnuté v dvoch úrovniach – hlavná, vyššia atika je nad zádverím, obývacou izbou a kuchyňou, nižšia atika je nad ostatnou časťou RD – nočná časť. 

Konštrukčný systém

Stavbu tvorí konštrukčný dvojtrakt s pozdĺžnym nosným systémov so stredovými a obvodovými nosnými stenami.

Zvislé nosné konštrukcie

Zvislými nosnými konštrukciami objektu sú murované obvodové a jedna vnútorná zalomená stredová pozdĺžna stena hrúbky 300mm. Steny spolu vytvárajú pozdĺžny nosný systém. Materiálovo sú steny novostavby navrhnuté z presných tvárnic Ytong (alternatíva - tehla Porotherm), zateplené kontaktným zatepľovacím systémom ETICS EPS-F o hrúbke 150mm. Prerušenie tepelného mosta v prekladoch je navrhnuté vložením tepelnej izolácie medzi preklady z polystyrénu XPS hr.min50mm.

Základové konštrukcie

Základové konštrukcie sú navrhnuté v tvare základových pásov do hĺbky min 900mm pod úroveň terénu. Tvar základov je navrhnuté ako zloženie zo spodnej rozšírenej časti z prostého betónu a driekovej časti z debniacich tvárnic hr. 300mm.

Zdroj tepla

Ako zdroj tepla na kúrenie a prípravu teplej vody je navrhnuté monoblokové tepelné čerpadlo. Monobloková vonkajšia jednotka bude umiestnená na vonkajšej sstrane objektu na samostatnom základe. Je to vonkajšia reverzibilná jednotka s invertorom (riadenými otáčkami ventilátora a kompresora). Teplá voda sa bude pripravovať v integrovanom 190l zásobníku. Vnútorná jednotka bude umiestnená  v technickej miestnosti.  Príslušenstvom TČ bude pripojovacia sada, ktorá obsahuje poistné ventily a dopúšťaciu slučku. Vnútorná a vonkajšia jednotka budú prepojené medeným potrubím s izoláciou 12mm. Zabezpečovanie zariadenie navrhovanej teplovodnej kotolne je riešené v zmysle STN.

Vykurovanie

Vykurovanie bude teplovodné podlahové s teplotným spádom 40/30 stupňov. V kúpeľni bude použitý doplnkový kúpeľňový register s možnosťou vybavenie elektrickou výhrevnou špirálou s termostatom. Hlavné rozvody vykurovacej vody s hydraulickej jednotky do rozdeľovača budú zhotovené z plastového potrubia s kyslíkovou batériou (alternatívne z medených rúr). Prívovy budú v podlahe a v stene. Rúrky budú zaizolované izoláciou  hr.9mm. Rozdeľovacia stanica bude slúžiť na rozvod vykurovacej vody do jednotlivých vykurovacíh okruhov a telies.

Výplne otvorov

Výplne otvorom sú navrhnuté plastové okná a dvere s izolačným trojsklom-antracit. Vstupné dvere súä navrhnuté z hliníkových profilov s izolačným trojskom v kombinácii s plnou výplňou v dizajne výberu budúceho majiteľa podľa ponuky vo farbe – antracit.

Krytina

Krytina – hydroizolácia plochej strechy fóliou z PVC, altern.EPDM hr.1,5mm, geotextília h.300g/m2, na fólii bude tvoriť ochrannú vrstvu pod kamenným posypom strechy.

Rodinné domy sa budú predávať v stave HOLODOM. Samozrejmosťou je splnená výstavba v energetickej triede A0.

Ak túžite po elegantnom rodinnom dome, tento projekt domu si Vás získa na prvý pohľad.

Zavolajte nám

+421 948 917 609

alebo napíšte nám

simona.chlposovan@u9.sk