Pozemok B1

Parcela číslo 1225/164, 1219/37
Rozloha pozemku 1137 m2
Typ rodinného domu TYP B
Predajná cena 192 500 €

Popis

Stavebné riešenie

Architektonické riešenie stavby je na navrhnuté podľa požiadaviek využitia na rodinný dom na bývanie. Stavba je bez podpivničenia.
Vonkajšie hlavné rozmery stavby sú šírka 11,80m, dĺžka 12,30m a výška pri atike strechy 3,60m. Atiky sú navrhnuté v dvoch úrovniach – hlavná, vyššia atika je nad zádverím, obývacou izbou a kuchyňou, nižšia atika je nad ostatnou časťou RD – nočná časť. 

Konštrukčný systém

Stavbu tvorí konštrukčný dvojtrakt s pozdĺžnym nosným systémov so stredovými a obvodovými nosnými stenami.

Zvislé nosné konštrukcie

Zvislými nosnými konštrukciami objektu sú murované obvodové a jedna vnútorná zalomená stredová pozdĺžna stena hrúbky 300mm. Steny spolu vytvárajú pozdĺžny nosný systém. Materiálovo sú steny novostavby navrhnuté z presných tvárnic Ytong (alternatíva - tehla Porotherm), zateplené kontaktným zatepľovacím systémom ETICS EPS-F o hrúbke 150mm. Prerušenie tepelného mosta v prekladoch je navrhnuté vložením tepelnej izolácie medzi preklady z polystyrénu XPS hr.min50mm.

Základové konštrukcie

Základové konštrukcie sú navrhnuté v tvare základových pásov do hĺbky min 900mm pod úroveň terénu. Tvar základov je navrhnuté ako zloženie zo spodnej rozšírenej časti z prostého betónu a driekovej časti z debniacich tvárnic hr. 300mm.

Zdroj tepla

Ako zdroj tepla na kúrenie a prípravu teplej vody je navrhnuté monoblokové tepelné čerpadlo. Monobloková vonkajšia jednotka bude umiestnená na vonkajšej sstrane objektu na samostatnom základe. Je to vonkajšia reverzibilná jednotka s invertorom (riadenými otáčkami ventilátora a kompresora). Teplá voda sa bude pripravovať v integrovanom 190l zásobníku. Vnútorná jednotka bude umiestnená  v technickej miestnosti.  Príslušenstvom TČ bude pripojovacia sada, ktorá obsahuje poistné ventily a dopúšťaciu slučku. Vnútorná a vonkajšia jednotka budú prepojené medeným potrubím s izoláciou 12mm. Zabezpečovanie zariadenie navrhovanej teplovodnej kotolne je riešené v zmysle STN.

Vykurovanie

Vykurovanie bude teplovodné podlahové s teplotným spádom 40/30 stupňov. V kúpeľni bude použitý doplnkový kúpeľňový register s možnosťou vybavenie elektrickou výhrevnou špirálou s termostatom. Hlavné rozvody vykurovacej vody s hydraulickej jednotky do rozdeľovača budú zhotovené z plastového potrubia s kyslíkovou batériou (alternatívne z medených rúr). Prívovy budú v podlahe a v stene. Rúrky budú zaizolované izoláciou  hr.9mm. Rozdeľovacia stanica bude slúžiť na rozvod vykurovacej vody do jednotlivých vykurovacíh okruhov a telies.

Výplne otvorov

Výplne otvorom sú navrhnuté plastové okná a dvere s izolačným trojsklom-antracit. Vstupné dvere súä navrhnuté z hliníkových profilov s izolačným trojskom v kombinácii s plnou výplňou v dizajne výberu budúceho majiteľa podľa ponuky vo farbe – antracit.

Krytina

Krytina – hydroizolácia plochej strechy fóliou z PVC, altern.EPDM hr.1,5mm, geotextília h.300g/m2, na fólii bude tvoriť ochrannú vrstvu pod kamenným posypom strechy.

Rodinné domy sa budú predávať v stave HOLODOM. Samozrejmosťou je splnená výstavba v energetickej triede A0.

Ak túžite po elegantnom rodinnom dome, tento projekt domu si Vás získa na prvý pohľad.

Zavolajte nám

+421 948 917 609

alebo napíšte nám

simona.chlposova@u9.sk